• Arbitrage

  Hoe fluit je een wedstrijd, F-teams

   

  Je moet volgens de spelregels fluiten maar… De F-jes kunnen vaak nog niet (goed gooien) of hebben angst om iets te doen. Daarnaast groeien er hele mooie bloemen in het kunstgras. Als scheidsrechter help je de coaches en beide teams. Je begeleid je een wedstrijd. Hierbij mag je soms een verschil maken tussen meer ervaren spelers en de beginners.

   

  Het verschil in de teams kan groot zijn. Dit voel je vaak in het begin al aan. Voor sommige spelers is het hun eerste wedstrijd en vinden het net zo spannend als een scheidsrechter. Soms hebben spelers als een paar trainingen gehad en weten dat ze niet mogen lopen met de bal en sommige kinderen zijn het in hun enthousiasme even vergeten. Bij de beginners en spelers die het moeilijk vinden mag je ‘even helpen’ door mondeling een aanwijzing te geven. Soms fluit je en vertel je dingen en een andere keer vertel je iets zonder te fluiten. Je moet in ieder geval fluiten als een kind het fout blijft doen. Bijvoorbeeld het schuifelen/lopen met de bal.

   

  Belangrijk is wel dat als je fluit, je vertelt waarom je fluit. Leg het kort en bondig uit en fluit het spel weer in. Andere kinderen staan namelijk stil…

  Het leuke is dat er verschil is in techniek en inzicht. Bij het ene team moet je soms duidelijker en meer je grenzen bewaken.

   

  Het fluiten  van F-teams

  Wat heb je nodig om een wedstijd te fluiten:

  -          Lees de spelregels eens door en doe een test op www.korfbalmasterz.nl

  -          Je draagt gepaste kleding die afwijken van kleur van de teams

  -          Horloge of telefoon om de tijd bij te houden

  -          Fluitje

  -          Pen en papier (om de stand bij te houden)

  -          Geactiveerd account op sportlinked

  -          Toegevoegd worden aan de wedstrijd (door bijvoorbeeld de coach van het team)

   

  De F-teams spelen 1-vaks korfbal =  1vak met 2 korven (mono korfbal)

   

  F-teams spelen 4 x 10 minuten                 +             12 strafworpen na de wedstrijd op

  Afmeting speelveld: 24m x 12m                paal 6 meter uit de achterlijn en 2,5 meter hoog

  -          Na de eerst 10m minuten is het tijd om te wisselen van kant, hierbij is het de bedoeling dat er ‘direct’ verder spelen. (uitspelende ploeg heeft de uitbal)

  -          Na 20 minuten rust (thuispelende ploeg uitbal)

  -          2e helft idem eerste helft

  -          Na de wedstrijd per team 12 strafworpen

  -          Ten slotte de uitslag invullen op sportlinked! Hiervoor moet je de app hebben geïnstalleerd en je account geactiveerd. Heb je de wedstrijd niet in je account staan dan moet de coach je toevoegen aan de wedstrijd!

  Wanneer Fluit je?

  Naast de bijzondere spelregels voor de E- en F-jeugd gelden de normale spelregels, maar je zult begrijpen dat je die minder streng hoeft toe te passen. Hieronder de belangrijkste normale spelregels.

  1. 1.       Bal lang vasthouden

  De bal mag niet langer dan 10 seconden worden vastgehouden. Begin met de laatste seconden te coachen en zeg dat je gaat fluiten. Zeker in het begin van de wedstrijd, later in de wedstrijd/jaar kun je direct fluiten.

  1. 2.       Schieten

  Let op, dit geldt alleen voor de F-jeugd

  -          Er is geen verdedigd schieten

  -          Jongens mogen meisjes “verdedigen”

  -          Maar… je mag maar 1 keer schieten. Na het afvangen moet er een keer worden overgespeeld.

  1. 3.       SUPER-speler

  Om het verschil bij de F-teams kleiner te houden is er een superspeler. Bij een verschil van drie doelpunten wordt er een SUPER-speler ingezet. De ploeg die achter staat heeft (tijdelijk) een extra speler. De SUPER-speler gaat er weer uit als het verschil weer 2 doelpunten is.

  1. 4.       Strafworp

  In principe wordt er geen strafworp gegeven maar je zou een uitzondering kunnen maken. Leg duidelijk uit waarom je een strafworp geeft.

  1. 5.       Spelhervatting

  Bij de spelhervatting hoef je niet op de 2,5-meterregel te letten, daarvoor is het veld te klein. Je moet er wel voor zorgen dat de verdediger niet hindert bij het nemen van de spelhervatting. Gebeurt dat wel, dan geef je een nieuwe spelhervatting en leg je uit dat dat niet mag. De bal moet binnen 4 seconden worden gegooid. Als dat langer duurt hoef je niet gelijk te fluiten. Waarschuw eerst een paar keer.

  1. 6.       Lopen

  Je zult merken dat er vooral bij de F’jes veel wordt gelopen met de bal. Volgens de spelregels is dat niet toegestaan. Bij de F’s ga je ze dat samen met de coaches leren. Je moet hier op letten en gaan coachen en er voor gaan fluiten. Soms kun je een speler beter eerst waarschuwen door te vertellen dat hij/zij loopt en dat dat niet mag. Als hij/zij het blijft doen, dan kun je alsnog fluiten en geef je een spelhervatting aan het andere team. Let op dat je dit vriendelijk uitlegt.

  1. 7.       Bal uit de handen

  Voor iedere bal die uit de handen wordt geslagen of gepakt moet je fluiten. Doe dit consequent en gedurende de gehele wedstrijd. Je geeft dan een spelhervatting.

  1. 8.       Voetbal

  Bewust voetballen mag niet. De bal mag wel per ongeluk op de voet stuiteren.

  1. 9.       Ruw spel

  Je moet altijd fluiten wanneer een speler omver wordt gelopen of geduwd wordt door zijn tegenstander. De speler zal niet bewust het contact opzoeken, maar de speler moet wel leren dat dit niet mag. Leg goed uit waarom je fluit en geef een spelhervatting. Vooral bij de F-jeugd, door het toestaan van verdedigd schieten, is de kans op contact groter. Treed hier duidelijk tegen op.

  1. 10.   Vallen/duiken op de bal

  Een bekend beeld bij E- en F-wedstrijden. Alle spelers duiken op de bal. Het beste is om dit af te fluiten. Ga tussen de spelers staan en leg uit dat dit niet mag (gevaarlijk). De moeilijkheid hierbij is om vast te stellen wie nu als eerste de overtreding heeft gemaakt. Je ziet dit natuurlijk het best als je dichtbij de bal bent. 

  1. 11.   Uitbal

  Wanneer iemand met zijn voet op of over de lijn staat met de bal in zijn handen dan moet je fluiten en een uitbal aan de tegenpartij te geven. Dit is eigenlijk de enige regel binnen het korfbal waarvoor geen voordeel gegeven kan worden. De bal is ook uit als hij buiten het veld (over de lijn) de grond of een ander object geraakt heeft.

  1. 12.   Overgeven

  Overgeven is de bal aan een medespeler geven of uit de handen van een medespeler pakken zonder dat de bal vrij door de lucht heeft gezweefd. Dit zweefmoment hoeft maar heel kort te zijn. Wat te doen als je dit ziet gebeuren? Fluit, geef de bal terug aan de oorspronkelijke speler en leg de pakkende speler uit dat dit niet mag en dat de volgende keer wanneer hij of zij dit doet de bal aan de tegenpartij wordt gegeven.


   

  1. 13.   coaches

  De meeste ploegen hebben twee coaches. Bij jeugdwedstrijden is dit toegestaan. Vaak staan ze in het veld, wat eigenlijk niet mag, maar wel wordt toegestaan zolang de scheidsrechter er geen last van ondervindt. Jij als spelbegeleider bepaalt hoe ver zij in het veld mogen komen. Er zijn wedstrijden waarbij de coaches bijna onder de paal staan. Dat is helemaal niet nodig en moet je niet accepteren. De coaches mogen zich ook niet bemoeien met de scheidsrechter. Wanneer je echt last hebt van een coach (door zijn gedrag, uitlatingen etc.) dan mag je hier gerust wat van zeggen.

  1. 14.   Andere regels

  Natuurlijk zijn er nog veel meer regels, maar hierboven zijn de belangrijkste

  weergegeven.

  Blijft een kind ondanks jouw aanwijzingen dezelfde overtreding maken, zeg dit dan ook even tegen de coach in de rust of tijdens de kantwissel. De coach kan de kinderen soms beter bereiken dan de scheidsrechter.

  1. 15.   Er wordt geen vrije worp genomen, alleen spelhervattingen!

   

  Wijze van fluiten:

  -          Als scheidsrechter moet je zorgen voor een goed beeld van de wedstrijd. Hou (bij de jongere jeugd) zicht op diegene die de bal vast heeft en naar wie de bal toe gaat. Sta in de buurt van de spelers en loop mee.

  -          Fluit als je een overtreding ziet (bijvoorbeeld de bal over de lijn)

  -          Fluit voldoende hard. Het moet namelijk voor iedereen duidelijk zijn dat er gefloten wordt.

  -          Soms zul je twijfelen, maar als je duidelijk fluit en uitlegt dan zullen de spelers, coaches en het publiek dit snel accepteren.

  -          Eerst fluiten, dan loop je naar de plek van de overtreding, vervolgens leg je uit: wat er voor overtreding plaats vond en vervolgens wie de bal krijgt. Dan fluit je weer in.

  -          Als spelers gelijktijdig de bal hebben gepakt fluit dan. De speler die de bal als eerste had krijgt de bal. Geef spelers gelegenheid om te verdedigen en fluit dan weer in. Let wel op dat het ook een overtreding kan zijn.

  -          Bij een doelpunt: je fluit ten teken dat er een doelpunt is gevallen. Je zegt dan de naam van de ploeg wie de bal in het midden uit moet nemen

  Bij verdere vragen kun je een ervaren scheidsrechter of de coaches even aanspreken

   

  Commentaar van publiek/coaches:

  Het kan zijn dat een coach of publiek commentaar heeft op jouw manier van wedstrijdbegeleiding/fluiten. Soms is het moeilijk om hier mee om te gaan. Blijf hier niet mee zitten en geef je grens aan. Als dit tijdens de wedstrijd gebeurd mag je daarvoor ook de wedstrijd stil leggen. Vermijd discussie. Wees kort en duidelijk.

  Commentaar publiek: ga naar de coaches en daarna samen naar de ouder en geef aan dat commentaar op jouw manier van leiden niet gepast is.

  Commentaar van de coaches: Dit zal jammer genoeg vaker gebeuren. Ga niet in discussie. Zeg dat het commentaar niet fijn is en vraag hem/haar om zijn team te coachen en niet jouw als scheidsrechter. Je kunt aanbieden om na de wedstrijd er over te praten. Als de coaches het “goede” voorbeeld geven aan de kids dan geven die de komende 40 jaar commentaar op de scheidsrechter. Vraag de thuisspelende coach of een andere scheidsrechter/begeleider om hulp/advies als het niet goed gaat.

   

  Vragen/opmerkingen

  Mocht je nog vragen hebben, dan kun je altijd contact opnemen met de scheidsrechtercoördinator of een andere scheidsrechter. Je kunt ook een mail sturen naar scheidsrechter@juventa-hardenberg.nl. Je kunt beter vragen want er zijn veel mensen die je willen helpen.

   

   

  Info: zie ook www.KorfbalmasterZ.nl

  Hoe fluit je een wedstrijd, E-teams

   

  Je fluit natuurlijk volgens de korfbalregels, dit geld voor alle teams. Net als de F-jes leid en begeleid je een wedstrijd. Hierbij mag je verschil maken tussen meer ervaren spelers en de beginners.

   

  Het verschil met de F-teams is dat je nu meer de regels gaat toepassen en het de jeugd dit ook laat leren. Sommige spelers hebben het al op de training gehad en sommige kinderen zijn het in hun enthousiasme even vergeten. Bij de beginners mag je ‘even helpen’ door mondeling een aanwijzing te geven. Soms is het makkelijker en beter om te fluiten en de andere partij de bal te geven.

   

  Als je fluit vertel waarom je fluit. Leg het kort en bondig uit en fluit het spel weer in. Andere kinderen staan stil…

  Het leuke is dat er verschil is in techniek en inzicht. Bij het ene team moet je soms duidelijker en meer je grenzen bewaken.

   

  Het fluiten  van E-teams

  Wat heb je nodig om een wedstijd te fluiten:

  -          Lees de spelregels eens door en doe een test op www.korfbalmasterz.nl

  -          Je draagt gepaste kleding die afwijken van kleur van de teams

  -          Horloge of telefoon om de tijd bij te houden

  -          Fluitje

  -          Pen en papier (om de stand bij te houden)

  -          Geactiveerd account op sportlinked

  -          Toegevoegd worden aan de wedstrijd (door bijvoorbeeld de coach van het team)

   

  De E-teams spelen 1-vaks korfbal =  1vak met 2 korven (mono korfbal)

  Afmeting speelveld: 24m x 12m                paal 6 meter uit de achterlijn en 3 meter hoog

   

  E-teams spelen 4 x 10 minuten                 +             12 strafworpen na de wedstrijd

  -          Na de eerst 10m minuten is het tijd om te wisselen van kant, hierbij is het de bedoeling dat er ‘direct’ verder spelen. (uitspelende ploeg heeft de uitbal)

  -          Na 20 minuten rust (thuispelende ploeg uitbal)

  -          2e helft idem eerste helft

  -          Na de wedstrijd per team 12 strafworpen

  -          Ten slotte de uitslag invullen op sportlinked! Hiervoor moet je de app hebben geïnstalleerd en je account geactiveerd. Heb je de wedstrijd niet in je account staan dan moet de coach je toevoegen aan de wedstrijd!

  Wanneer Fluit je?

  Naast de bijzondere spelregels voor de E- en F-jeugd gelden de normale spelregels, maar je zult begrijpen dat je die minder streng hoeft toe te passen. Hieronder de belangrijkste normale spelregels.

  1. 1.       Bal lang vasthouden

  De bal mag niet langer dan 10 seconden worden vastgehouden. Begin met de laatste seconden te coachen en zeg dat je gaat fluiten. Zeker in het begin van de wedstrijd later in de wedstrijd/jaar kun je direct fluiten.

  1. 2.       Verdedigd schieten

  Let op, dit geldt vanaf de E-jeugd, want verdedigd schieten bij de F-jeugd is toegestaan! Wanneer is het dan verdedigd? Het is verdedigd als de speler die verdedigt aan de volgende vier voorwaarden voldoet. De verdediger:

  −         Is dichter bij de paal dan de tegenstander (tussen aanvaller en paal)

  −         Moet proberen de bal te blokkeren

  −         Moet rechtopstaand de aanvaller kunnen aanraken

  −         Moet de aanvaller aankijken

  1. 3.       Strafworp

  Een strafworp geef je bij de E’tjes als een duidelijke scoringskans verloren gaat door een overtreding. Bijvoorbeeld als een speler bij een doelpoging omver of in de rug wordt gelopen of tijdens het schieten de armbeweging wordt geblokkeerd. Leg duidelijk uit waarom je een strafworp geeft.

  1. 4.       Spelhervatting

  Bij de spelhervatting hoef je niet op de 2,5-meterregel te letten, daarvoor is het veld te klein. Je moet er wel voor zorgen dat de verdediger niet hindert bij het nemen van de spelhervatting. Gebeurt dat wel, dan geef je een nieuwe spelhervatting en leg je uit dat dat niet mag. De bal moet binnen 4 seconden worden gegooid. Als dat langer duurt hoef je niet gelijk te fluiten. Waarschuw eerst een paar keer.

  1. 5.       Lopen

  Je zult merken dat er vooral bij de F’jes en begin E’s veel gelopen wordt met de bal. Volgens de spelregels is dat niet toegestaan. Bij de E’s moet je hier meer op letten en er voor gaan fluiten. Soms kun je een beginnende speler beter eerst waarschuwen door te vertellen dat hij/zij loopt en dat dat niet mag. Als hij/zij het blijft doen, dan kun je alsnog fluiten en geef je een spelhervatting aan het andere team. Verder in het seizoen of bij betere teams mag je gewoon direct fluiten.

  1. 6.       Bal uit de handen

  Voor iedere bal die uit de handen wordt geslagen of gepakt moet je fluiten. Doe dit consequent en gedurende de gehele wedstrijd. Je geeft dan een spelhervatting.

  1. 7.       Voetbal

  Bewust voetballen mag niet. De bal mag wel per ongeluk op de voet stuiteren.

  1. 8.       Ruw spel

  Je moet altijd fluiten wanneer een speler omver wordt gelopen of geduwd wordt door zijn tegenstander. De speler zal niet bewust het contact opzoeken, maar de speler moet wel leren dat dit niet mag. Leg goed uit waarom je fluit en geef een spelhervatting. Treed hier duidelijk tegen op.

  1. 9.       Vallen/duiken op de bal

  Een bekend beeld bij E- en F-wedstrijden. Alle spelers duiken op de bal. Het beste is om dit af te fluiten. Ga tussen de spelers staan en leg uit dat dit niet mag (gevaarlijk). De moeilijkheid hierbij is om vast te stellen wie nu als eerste de overtreding heeft gemaakt. Je ziet dit natuurlijk het best als je dichtbij de bal bent. 

  1. 10.   Uitbal

  Wanneer iemand met zijn voet op of over de lijn staat met de bal in zijn handen dan moet je fluiten en een uitbal aan de tegenpartij te geven. Dit is eigenlijk de enige regel binnen het korfbal waarvoor geen voordeel gegeven kan worden. De bal is ook uit als hij buiten het veld (over de lijn) de grond of een ander object geraakt heeft.

  1. 11.   Overgeven

  Overgeven is de bal aan een medespeler geven of uit de handen van een medespeler pakken zonder dat de bal vrij door de lucht heeft gezweefd. Dit zweefmoment hoeft maar heel kort te zijn. Wat te doen als je dit ziet gebeuren? Fluit, geef de bal terug aan de oorspronkelijke speler en leg de pakkende speler uit dat dit niet mag en dat de volgende keer wanneer hij of zij dit doet de bal aan de tegenpartij wordt gegeven.

  1. 12.   Coaches

  De meeste ploegen hebben twee coaches. Bij jeugdwedstrijden is dit toegestaan. Vaak staan ze in het veld, wat eigenlijk niet mag, maar wel wordt toegestaan zolang de scheidsrechter er geen last van ondervindt. Jij als spelbegeleider bepaalt hoe ver zij in het veld mogen komen. Er zijn wedstrijden waarbij de coaches bijna onder de paal staan. Dat is helemaal niet nodig en moet je niet accepteren. De coaches mogen zich ook niet bemoeien met de scheidsrechter. Wanneer je echt last hebt van een coach (door zijn gedrag, uitlatingen etc.) dan mag je hier gerust wat van zeggen.

  1. 13.   Andere regels

  Natuurlijk zijn er nog veel meer regels, maar hierboven zijn de belangrijkste

  weergegeven. Als je de E1/E2 fluit, kan het ook nodig zijn om bijvoorbeeld te fluiten

  voor alleen spel of snijden.

  Blijft een kind ondanks jouw aanwijzingen dezelfde overtreding maken, zeg dit dan ook even tegen de coach in de rust of tijdens de time-out/kantwissel. De coach kan de kinderen soms beter bereiken dan de scheidsrechter.

  1. 14.   Er wordt geen vrije worp genomen, alleen spelhervattingen en soms een strafworp!

   

  Wijze van fluiten:

  -          Als scheidsrechter moet je zorgen voor een goed beeld van de wedstrijd. Hou (bij de jongere jeugd) zicht op diegene die de bal vast heeft en naar wie de bal toe gaat. Sta in de buurt van de spelers en loop mee.

  -          Fluit als je een overtreding ziet (bv verdedigd, of bal over de lijn)

  -          Fluit voldoende hard. Het moet namelijk voor iedereen duidelijk zijn dat er gefloten wordt.

  -          Soms zul je twijfelen, maar als je duidelijk fluit en uitlegt dan zullen de spelers, coaches en het publiek dit snel accepteren.

  -          Eerst fluiten, dan loop je naar de plek van de overtreding, vervolgens leg je uit: wat er voor overtreding plaats vond en vervolgens wie de bal krijgt. Dan fluit je weer in.

  -          Als spelers gelijktijdig de bal hebben gepakt fluit dan. De speler die de bal als eerste had krijgt de bal. Geef spelers gelegenheid om te verdedigen en fluit dan weer in. Let wel op dat het ook een overtreding en zelfs een strafworp kan zijn.

  -          Bij een doelpunt: je fluit ten teken dat er een doelpunt is gevallen. Je zegt dan de naam van de ploeg wie de bal in het midden uit moet nemen

  Bij verdere vragen kun je een ervaren scheidsrechter of de coaches even aanspreken

   

  Commentaar van publiek/coaches:

  Het kan zijn dat een coach of publiek commentaar heeft op jouw manier van wedstrijdbegeleiding/fluiten. Soms is het moeilijk om hier mee om te gaan. Blijf hier niet mee zitten en geef je grens aan. Als dit tijdens de wedstrijd gebeurd mag je daarvoor ook de wedstrijd stil leggen. Vermijd discussie. Wees kort en duidelijk.

  Commentaar publiek: ga naar de coaches en daarna samen naar de ouder en geef aan dat commentaar op jouw manier van leiden niet gepast is.

  Commentaar van de coaches: Dit zal jammer genoeg vaker gebeuren. Ga niet in discussie. Zeg dat het commentaar niet fijn is en vraag hem om zijn team te coachen en niet jouw als scheidsrechter. Je kunt aanbieden om na de wedstrijd erover te praten. Als de coaches het “goede” voorbeeld geven aan de kids dan geven die de komende 40 jaar commentaar op de scheidsrechter. Vraag de thuisspelende coach of een andere scheidsrechter/begeleider om hulp/advies als het niet goed gaat.

   

  Vragen/opmerkingen

  Mocht je nog vragen hebben, dan kun je altijd contact opnemen met de scheidsrechtercoördinator of een andere scheidsrechter. Je kunt ook een mail sturen naar scheidsrechter@juventa-hardenberg.nl. Je kunt beter vragen want er zijn veel mensen die je willen helpen.

   

   

  Info: zie ook www.KorfbalmasterZ.nl

   

   

  Hoe fluit je een wedstrijd, D-teams

   

  Het spel begint bij de D-teams steeds meer vorm te krijgen. Het lastige van de teams is dat er vaak een niveauverschil zit in de teams. Dit is van invloed op de scheidsrechters die ze hebben gehad maar vooral de trainers/coaches die hun de spelregels heeft uitgelegd. Er begint nu ook een tweedelling te komen. Er zijn D’s die wedstrijdkorfbal spelen en teams die breedtekorfbal spelen. Voor de spelregels is dit op kleine dingen verschillend. Dat zijn bij wedstrijdkorfbal de twee timeouts en het aantal keren wisselen is max 8. Breedtekorfbal kent dit niet. Je fluit natuurlijk volgens de korfbalregels, dit geld voor alle teams. Net als de F-jes en de E’s leid en begeleid je een wedstrijd. Hierbij mag je verschil maken tussen meer ervaren spelers en de beginners.

   

  Het verschil met de F-E-teams is dat je nu nog meer de regels gaat toepassen en het de jeugd dit ook beter laat leren maar ook bijschaven. De regels zul je meer moeten toepassen. Het zoals lopen met de bal maar nu komt er het uitstappen van de spelers en het blokkeren van de bal erbij. Sommige hebben het al op de training gehad en sommige kinderen zijn het in hun enthousiasme even vergeten. Bij de beginners mag je ‘even helpen’ door mondeling een aanwijzing te geven. Als er een overtreding wordt gemaakt fluit dan.

   

  Als je fluit vertel waarom je fluit. Leg het kort en bondig uit en fluit het spel weer in. Andere kinderen staan stil…

  Het leuke is dat er verschil is in techniek en inzicht. Bij het ene team moet je soms duidelijker en meer je grenzen bewaken. Probeer ook een verschil van fluitsignaal te gebruiken. Een fluitsignaal voor een strafworp klinkt anders dan een doelpunt of een uitbal.

   

  Het fluiten  van D-teams

  Wat heb je nodig om een wedstijd te fluiten:

  -          Lees de spelregels eens door en doe een test op www.korfbalmasterz.nl

  -          Je draagt gepaste kleding die afwijken van kleur van de teams

  -          Horloge of stopwatch om de tijd bij te houden (bij voorkeur geen telefoon)

  -          Fluitje

  -          Pen en papier (om de stand bij te houden)

  -          Geactiveerd account op sportlinked

  -          Toegevoegd worden aan de wedstrijd (door bijvoorbeeld de coach van het team)

   

  De D-teams spelen 2-vaks korfbal

   

  D-teams spelen 4 x 12,5 minuten                             (wedstrijdkorfbal 2 doelpunten wisselen)

  -          Na de eerst 12 minuten en 30 seconden is het tijd om te wisselen van kant, hierbij is het de bedoeling dat er ‘direct’ verder spelen. (uitspelende ploeg heeft de uitbal)

  -          Na 25 minuten rust (thuispelende ploeg uitbal)

  -          2e helft idem eerste helft

  -          Ten slotte de uitslag invullen op sportlinked! Hiervoor moet je de app hebben geïnstalleerd en je account geactiveerd. Heb je de wedstrijd niet in je account staan dan moet de coach je toevoegen aan de wedstrijd!

  Wanneer Fluit je?

  Naast de bijzondere spelregels voor de E- en F-jeugd gelden de normale spelregels. De regels toepassen gaat steeds meer richting senioren. Wees steeds consequenter in het toepassen van de regels. Hieronder de belangrijkste normale spelregels.

  1. 1.       Bal lang vasthouden

  Verschil met de E en de F – jeugd is dat er geen specifieke tijd staat voor het vasthouden van de bal. Je kunt bij langdurig vasthouden van de bal fluiten voor spelbederf.

  1. 2.       Verdedigd schieten

  Wanneer is het dan verdedigd? Het is verdedigd als de speler die verdedigt aan de volgende vier voorwaarden voldoet. De verdediger:

  −         Is dichter bij de paal dan de tegenstander (tussen aanvaller en paal)

  −         Moet proberen de bal te blokkeren

  −         Moet rechtopstaand de aanvaller kunnen aanraken

  −         Moet de aanvaller aankijken

  1. 3.       Strafworp

  Een strafworp geef je bij de D’s als een duidelijke scoringskans verloren gaat door een overtreding. Bijvoorbeeld als een speler bij een doelpoging omver of in de rug wordt gelopen of tijdens het schieten de armbeweging wordt geblokkeerd. Leg duidelijk uit waarom je een strafworp geeft.

  1. 4.       Vrije worp

  Bij de D’s worden vrije worpen gegeven bij bewuste en ook ruwere overtredingen. Kijk bij de spelregels wanneer je een spelhervatting, vrije worp of een strafworp geeft. Op www.korfbalmasterz.nl kun je ook testvragen op dit onderdeel doen. Doe dit omdat het lastig is wanneer je wat gaat geven.

  -          De nemer van de vrije worp moet met één voet direct achter het strafworppunt staan en de  andere  voet  ergens  in  het  licht  gearceerde  gebied  achter het strafworppunt.

  -          De  andere  drie  aanvallende  spelers  moeten  buiten  het  vrije worpgebied staan en moeten op een afstand van minimaal 2,50 m van elkaar zijn.

  -          De verdedigers moeten buiten het vrije worpgebied staan.

  -          Geen  enkele  speler  mag naast de  paal  staan  met  één  voet aan  de  ene  kant  en  één  voet aan de andere kant. Ze moeten ervoor kiezen om of aan de ene of aan de andere kant te staan.

  -          In de directe  omgeving  van  het  vrije worpgebied mogen  spelers  geen  voet  tussen  de benen en de voeten van een tegenstander plaatsen.

  Nadat de scheidsrechter heeft gefloten voor het nemen van de vrijeworp

  -          De  nemer van de vrije worp moet de  bal binnen niet meer dan vier (4) seconden overpassen en voordat  de  bal zijn hand(en)  heeft verlaten, mag hij het strafworppunt of een andere plek in de donkere gearceerde zone zoals weergegeven in afbeelding3 (vrije worpgebied) niet aanraken met een voet of ander lichaamsdeel.

  -          Aan  voorwaarden  2,  4  en  5 (hierboven)  moet  zijn  voldaan  totdat  de  bal  in  het  spel  is gebracht.

  -          Aan voorwaarde  3 (hierboven) moet worden voldaan totdat de  nemer van de vrije worp een duidelijk zichtbare beweging van de bal, een arm of een been maakt. Het maakt niet uit of deze beweging daadwerkelijk tot een pass leidt of bedoeld is als schijnbeweging

  1. 5.       Spelhervatting

  Bij de spelhervatting ga je nu ook letten op de afstand tussen de aanvaller en de verdediger (1 armlengte) en dat de armen naar beneden zijn. De bal moet binnen 4 seconden worden gegooid.

  1. 6.       Lopen

  Je zult merken dat de spelers standvaster zijn en minder lopen. Behalve bij een doorloopbal dat er een pas teveel wordt gezet of bij het schot. Bij het schot wordt bij het ontvangen soms een pas gezet en bij het nemen van het schot. Bij de D’s moet je hier meer op letten en er voor gaan fluiten. Soms kun je een speler beter eerst waarschuwen door te vertellen dat hij/zij loopt en dat dat niet mag. Als hij/zij het blijft doen, dan kun je alsnog fluiten en geef je een spelhervatting aan het andere team. Beter en duidelijker is om direct duidelijk te fluiten.

  1. 7.       Bal uit de handen

  Voor iedere bal die uit de handen wordt geslagen of gepakt moet je fluiten. Doe dit consequent en gedurende de gehele wedstrijd. Je geeft dan een spelhervatting in de verdediging. Is het bewust in de aanval geef je een vrije worp.

  1. 8.       Voetbal

  Bewust voetballen mag niet. De bal mag wel per ongeluk op de voet stuiteren.

  1. 9.       Ruw spel

  Je moet altijd fluiten wanneer een speler omver wordt gelopen of geduwd wordt door zijn tegenstander. De speler zal niet bewust het contact opzoeken, maar de speler moet wel leren dat dit niet mag. Leg goed uit waarom je fluit en geef een spelhervatting. Maakt de verdediger ruw spel heb je de mogelijkheid om een vrije worp en misschien zelfs een strafworp te geven. Treed hier duidelijk tegen op.

  1. 10.   Vallen/duiken op de bal

  Dit gebeurd ook bij de D-wedstrijden. Enkele spelers duiken op de bal. Fluit dit af.

  1. 11.   Uitbal

  Wanneer iemand met zijn voet op of over de lijn staat met de bal in zijn handen dan moet je fluiten en een uitbal aan de tegenpartij te geven. Dit is eigenlijk de enige regel binnen het korfbal waarvoor geen voordeel gegeven kan worden. De bal is ook uit als hij buiten het veld (over de lijn) de grond of een ander object geraakt heeft.

  1. 12.   Overgeven

  Overgeven is de bal aan een medespeler geven of uit de handen van een medespeler pakken zonder dat de bal vrij door de lucht heeft gezweefd. Dit zweefmoment hoeft maar heel kort te zijn. Wat te doen als je dit ziet gebeuren? Fluit en geef de bal aan de andere partij.

  1. 13.   Coaches

  De meeste ploegen hebben twee coaches en dit is toegestaan. Vaak staan ze in het veld, wat eigenlijk niet mag, maar wel wordt “toegestaan” zolang de scheidsrechter er geen last van ondervindt. Jij als spelbegeleider bepaalt hoe ver zij in het veld mogen komen. De coaches mogen zich ook niet bemoeien met de scheidsrechter. Wanneer je echt last hebt van een coach (door zijn gedrag, uitlatingen etc.) dan mag je hier gerust wat van zeggen. Sterker nog zeg er wat van en bepaal je grens. Je bepaald het gedrag van spelers in de toekomst met wat je toestaat.

  1. 14.   Andere regels

  Natuurlijk zijn er nog veel meer regels, maar hierboven zijn de belangrijkste

  weergegeven. Als je de E1/E2 fluit, kan het ook goed zijn om bijvoorbeeld te fluiten

  voor alleenspel of snijden. Bij andere E-teams mag je er natuurlijk ook gewoon voor fluiten.

  Blijft een kind ondanks jouw aanwijzingen dezelfde overtreding maken, zeg dit dan ook even tegen de coach in de rust of tijdens de time-out/kantwissel. De coach kan de kinderen soms beter bereiken dan de scheidsrechter.

   

  Wijze van fluiten:

  -          Als scheidsrechter moet je zorgen voor een goed beeld van de wedstrijd. Hou (bij de jongere jeugd) zicht op diegene die de bal vast heeft en naar wie de bal toe gaat. Sta in de buurt van de spelers en loop mee.

  -          Fluit als je een overtreding ziet (bv verdedigd, of bal over de lijn)

  -          Fluit voldoende hard. Het moet namelijk voor iedereen duidelijk zijn dat er gefloten wordt.

  -          Soms zul je twijfelen, maar als je duidelijk fluit en uitlegt dan zullen de spelers, coaches en het publiek dit snel accepteren.

  -          Laat aan je fluitsignaal horen waarvoor je fluit (spelhervatting, strafworp, doelpunt enz)

  -          Eerst fluiten, dan loop je naar de plek van de overtreding, vervolgens leg je uit: wat er voor overtreding plaats vond en vervolgens wie de bal krijgt. Dan fluit je weer in.

  -          Als spelers gelijktijdig de bal hebben gepakt fluit dan. De speler die de bal als eerste had krijgt de bal. Geef spelers gelegenheid om te verdedigen en fluit dan weer in. Let wel op dat het ook een overtreding en zelfs een strafworp kan zijn.

  -          Bij een doelpunt: je fluit ten teken dat er een doelpunt is gevallen. Je zegt dan de naam van de ploeg wie de bal in het midden uit moet nemen

  Bij verdere vragen kun je een ervaren scheidsrechter of de coaches even aanspreken

   

  Commentaar van publiek/coaches:

  Het kan zijn dat een coach of publiek commentaar heeft op jouw manier van wedstrijdbegeleiding/fluiten. Soms is het moeilijk om hier mee om te gaan. Blijf hier niet mee zitten en geef je grens aan. Als dit tijdens de wedstrijd gebeurd mag je daarvoor ook de wedstrijd stil leggen. Vermijd discussie. Wees kort en duidelijk.

  Commentaar publiek: ga naar de coaches en daarna samen naar de ouder en geef aan dat commentaar op jouw manier van leiden niet gepast is.

  Commentaar van de coaches: Dit zal jammer genoeg vaker gebeuren. Ga niet in discussie. Zeg dat het commentaar niet fijn is en vraag hem om zijn team te coachen en niet jouw als scheidsrechter. Je kunt aanbieden om na de wedstrijd erover te praten. Als de coaches het “goede” voorbeeld geven aan de kids dan geven die de komende 40 jaar commentaar op de scheidsrechter. Vraag de thuisspelende coach of een andere scheidsrechter/begeleider om hulp/advies als het niet goed gaat.

   

  Vragen/opmerkingen

  Mocht je nog vragen hebben, dan kun je altijd contact opnemen met de scheidsrechtercoördinator of een andere scheidsrechter. Je kunt ook een mail sturen naar scheidsrechter@juventa-hardenberg.nl. Je kunt beter vragen want er zijn veel mensen die je willen helpen.

   

   

  Info: zie ook www.KorfbalmasterZ.nl